Share via e-mail Print

Начало |  За нас |  Изпълнени обекти |  Сертификати |  ЦПРС |  SA 8000:2008

Copyright © 2015 Ring P Ltd. All Rights Reserved.

powered by stoyedno@yahoo.com


Начало
Начало За нас Изпълнени обекти Сертификати ЦПРС SA 8000:2008

Контакти
officeb@mail.bg

On-line запитване

През 2008г. фирмата има сключени договори и е изпълнила следните поръчки:

1. Саниране и подобряване на енергийната ефективност на сградата на СОУ Христо Ботев гр.Съединение с Възложител – Община Съединение

2. Подмяна дограма на сградата на СОУ Христо Ботев гр.Съединение с Възложител – Община Съединение

3. Текущ ремонт на сграда на Общинска администрация пл.Централен и Ремонтни работи на зала 8 и стъклена тераса Младежки дом Пловдив с Възложител – Община Пловдив

4. Подобряване на ЕЕ на сградата на ЦДГ строеж IV категория гр.Куклен с Възложител – Община Куклен

5. “Текущи ремонти в детски заведения, находящи се на територията на  Район "Централен", а именно: ОДЗ “Буратино”, ОДЗ “Зора”, ЦДГ “Искра”, ЦДГ “Люляк”, ЦДГ “Каменица”, ЦДГ “Майчина грижа”, ЦДГ “Малкия принц”, ЦДГ “Мирослава”, ЦДГ “Перуника”, ЦДГ “Радост”, ЦДГ “Снежанка”, ЦДГ “Щурче”, Детска ясла №10, Детска ясла №18, Детска ясла №30 и Ремонт на 5 бр. лекарски кабинети” с Възложител – Община Пловдив

6. Подобряване на топлотехническата ефективност на СОУ Отец Паисий бл.А - гр.Куклен с Възложител – Община Куклен

За периода 2009-2010г.фирмата е изпълнила

1. СМР в пешеходен подлез Тримонциум гр.Пловдив

2. „Ремонт на ПС „Белащица - II подем", Община Родопи; Ремонт на ПХСт на ул. „Брезовска" №81, гр. Пловдив; Ремонт на ПХСт на ул. „Кичево", гр. Пловдив; Ремонт на сграда „Склад за резервни части" на територията на ПСОВ - Пловдив; Ремонт на ПХИ на сграда „Шнекова Помпена станция" на територията на ПСОВ - Пловдив; Преустройство на ГСМ в „Склад за канцеларски материали" във „В и К" ЕООД - Пловдив; Преустройство на „Склад за канцеларски материали" в „Химическа лаборатория" на ЛИК във „В и К" ЕООД - Пловдив"

3. Основен ремонт, реконструкция, пристройка и надстройка и гараж към съществуващ горски кантон ''Йонковица'' гр.Калофер,м.''Паницитe"

4. Строително-Ремонтни Дейности На Апелативна Прокуратура

5. Ремонт на подлез на бул. "Цар Борис III Обединител

6. Изграждане на репетиционни зали за извършване на учебна дейност към АМТИИ – Пловдив

7. Ремонт на 3 бр.сгради на ВиК ЕООД гр.Пловдив на територията на ПСОВ – гр.Пловдив

8. Ремонт на Дом за възрастни хора с увреждания с.Ясно Поле, общ.Марица, по проект Красива България

9. Ремонт на ОУ Христо Ботев - с.Поповица, общ.Садово - поставяне на ПВЦ дограма на I и II етаж

10. Допълнителни СМР на сграден фонд на Общинска Администрация гр.Пловдив пл.Централен 1, ет.9 и ет.10 и зала №8 и стъклена тераса за обект Младежки Дом гр.Пловдив

11. СМР ЦДГ Синчец с.Скутаре - Направа и монтаж алуминиева дограма, направа топлоизолация, ВиК работи, Ел.инсталации

12. Сграда на детски ясли – гр.Куклен